Typer af cerebral parese

Typer af cerebral parese

Ud fra de fysiske symptomer kan cerebral parese inddeles i tre typer med hver deres kendetegn:

• Spastisk cerebral parese (75%):
Den almindeligste form for cerebral parese er præget især af øget spænding (tonus) i musklerne på leddenes bøjesider. Bevægelserne er stive, kroppen indtager aparte stillinger og der er øget modstand mod bevægelse af leddene. Senereflekserne er abnorme.

• Ataktisk cerebral parese (ca. 5%):
Denne form for CP er præget af manglende koordinering af musklerne, så bevægelserne bliver upræcise og usikre. Det er svært at holde balancen, og talen er langsom og stødvis.

• Dyskinetisk cerebral parese (10%):
Her ses et afvigende bevægemønster, der forværres ved aktivitet og stress. Dyskinetisk cerebral parese inddeles i to undergrupper –
- En koreo-atetotisk form med slap muskulatur og formålsløse, ufrivillige, vridende bevægelser, der forsvinder under søvn. Talen er altid påvirket.
- En dyston form, med få og/eller langsomme bevægelser og langvarige voldsomme muskelspændinger (hypertoni), som gør ondt.

De sidste 10 procent har en blanding af de tre former for cerebral parese.

Grader af cerebral parese

Alle børn er forskellige, og det gælder også børn med cerebral parese. Når fagfolk skal beskrive det enkelte barns fysiske funktionsniveau, benytter de en række inddelinger. En af de mest anvendte er GMFCS (Gross Motor Function Classification Scale).

GMFCS – en inddeling af grovmotorisk funktion

Skalaen inddeler 0-18 årige med cerebral parese i fem grupper efter deres evne til at gå, sidde og bevæge sig. Børn og unge i GMFCS I har det bedste funktionsniveau, mens GMFCS V omfatter de dårligst fungerende, som mangler gangfunktion. Der er store variationer indenfor hvert enkelt niveau.

Da man i reglen forbliver i den samme motoriske funktionsgruppe over tid, kan GMFCS benyttes til at forudsige, hvordan det fysiske handicap vil udvikle sig hos barnet med cerebral parese. Inddelingen kan også sige noget om, hvilke former for støtte, behandling og hjælpemidler, der kan blive brug for.

Du kan læse mere om GMFCS og de forskellige grader af cerebral parese på www.cpguiden.dk

Sidst opdateret:
Gå til top Top