Børn

Handicappolitiske mærkesager på børneområdet

Nej til forældrebetaling i døgntilbud
Spastikerforeningen arbejder for at afskaffe forældrebetaling for børn, der er anbragt i døgntilbud. Forældre, der siger ja tak til et døgntilbud til deres barn, skal ikke straffes økonomisk af en urimelig forældrebetaling for døgnopholdet.

Ret til neuropsykologisk undersøgelse ved skolestart
Vi ved i dag, at cerebral parese ikke kun er et fysisk handicap. Mange spastikere kæmper også med betydelige kognitive udfordringer. Det er typisk den ikke-synlige del af cerebral parese. Men for mange børn, unge og voksne spastikere er udtrætning, hukommelsesproblemer og overbliksvanskeligheder en lige så udfordrende del af deres handicap som de fysiske udfordringer. Den type problemstillinger kan være svære at diagnosticere og udrede.

Det kræver specialiseret viden og test, men er samtidig helt afgørende for, at barnet kan tilbydes den rigtige hjælp i blandt andet skolen. Derfor ønsker Spastikerforeningen, at alle børn med cerebral parese får tilbudt en neuropsykologisk undersøgelse, så den kognitive del af deres handicap også bliver kortlagt og beskrevet.

Forsvar for specialtilbud på daginstitutionsområdet
Inklusion er godt, så længe det kan ske fagligt forsvarligt og på barnets præmisser. Nogle børn har imidlertid så specifikke og komplekse problemstillinger, at de ikke kan løses i almindelige dagtilbud. Spastikerforeningen arbejder for, at specialbørnehaverne ikke nedlægges. Nogle børn med cerebral parese har brug for specialiseret hjælp til at udvikle sig – både kognitivt og fysisk. En hjælp som en almindelig børnehave ikke kan varetage.

Bedre skoleadgang
Børn og unge med cerebral parese skal have det bedst mulige skoletilbud, så flest mulige får en uddannelse og kan blive selvforsørgende. Spastikerforeningen arbejder for, at børn med cerebral parese så vidt muligt inkluderes i de ordinære folkeskoleklasser. Det kræver, at den støtte og de betingelser, barnet skal have, bliver etableret.

Gribes inklusionen rigtig an, så er det det rigtige tilbud til de fleste børn og unge med cerebral parese. Men der er elever, som aldrig vil trives i det ordinære skoletilbud. De har krav på et godt og kvalificeret tilbud på et fagligt højt niveau i en specialklasse/-skole. Derfor står Spastikerforeningen vagt om en fortsat positiv udvikling af det gode tilbud i specialsystemet.

Sidst opdateret:
Gå til top Top