Ældre

Handicappolitiske mærkesager på ældreområdet

Nej til aldersdiskrimination på merudgiftsområdet
Mange mennesker med cerebral parese får dækket udgifter til omkostninger, som mennesker uden handicap ikke har. Det kan være udgifter til håndsrækninger, befordring, særligt store udgifter til vask eller fodtøj.

Ikke sjældent er det udgifter på mellem 500 og 3.000 kroner per måned, som mennesker med cerebral parese får dækket efter reglerne i serviceloven om merudgiftsdækning. Når man når folkepensionsalderen, forsvinder kompensationen med et slag.

Men funktionsnedsættelsen og begrundelsen for merudgifterne forsvinder jo ikke bare fordi, man bliver folkepensionist. Derimod bliver mange menneskers økonomi generelt dårligere, når de bliver folkepensionister. Spastikerforeningen vil have denne aldersdiskriminerende og dobbelt-forarmelse ud af lovgivningen.

Større fokus på de aldersrelaterede følger af cerebral parese
Cerebral parese er ikke et progredierende handicap. Men det betyder ikke, at de fysiske og mentale konsekvenser af cerebral parese ikke forandrer sig med alderen.

I takt med at flere og flere opnår en stadig højere alder, oplever mange, at de får nye og andre fysiske udfordringer med alderen, og mange oplever også, at deres kognitive udfordringer bliver større med alderen. Der er behov for forskning i cerebral parese og aldring.

Vi ved ganske enkelt for lidt. Men der er også behov for kursustilbud og anden vidensspredning om det at blive ældre med cerebral parese.

Sidst opdateret:
Gå til top Top