Ældre

Handicappolitiske mærkesager på ældreområdet

Nej til aldersdiskrimination på merudgiftsområdet

Mange mennesker med cerebral parese får dækket udgifter til omkostninger, som mennesker uden handicap ikke har. Det kan være udgifter til håndsrækninger, befordring, særligt store udgifter til vask eller fodtøj. Ikke sjældent er det udgifter på mellem 500 og 3.000 kroner per måned, som mennesker med cerebral parese får dækket efter reglerne i serviceloven om merudgiftsdækning. Når man når folkepensionsalderen, forsvinder kompensationen, men funktionsnedsættelsen og begrundelsen for merudgifterne forsvinder ikke. Derimod bliver mange menneskers økonomi generelt dårligere, når de bliver folkepensionister. Derfor vil Spastikerforeningen have denne aldersdiskrimination ud af lovgivningen.

Ledsagelse til personer over 67 år

Loven skal ændres, så personer over 67 år (folkepensionsalderen) får ret til ledsagelse. Alle under folkepensionsalderen med behov for ledsagelse har ret til 15 timers ledsagelse til for eksempel en biograftur, besøg hos familie eller andet. Er man over folkepensionsalderen, kan man ikke få bevilget ledsagelse - den diskriminerende regel vil Spastikerforeningen af med.

Større fokus på de aldersrelaterede følger af cerebral parese

Diagnosen cerebral parese ændrer sig ikke med alderen, men det gør de fysiske og mentale konsekvenser af diagnosen. I takt med at flere og flere opnår en stadig højere alder, oplever mange, at de får nye og andre fysiske udfordringer, og mange oplever også, at deres kognitive udfordringer bliver større med alderen. Der er behov for forskning i cerebral parese og aldring, for vi ved ganske enkelt for lidt. Men der er også behov for kursustilbud og anden videnspredning, om det at blive ældre med cerebral parese.

Fokus på det gode liv – også som folkepensionist

Et langt liv på førtidspension efterlader desværre ikke noget stort råderum til pensionsopsparing. Overgangen til folkepension kan derfor økonomisk være meget svær. Spastikerforeningen arbejder politisk for at forbedre de økonomiske vilkår for folkepensionister – herunder også forbedrede muligheder for at spare op til egen pension. Som et lille lys i mørket er vi glade for, at vi hvert år kan uddele et større antal livsforsødende legater til seniorer. Pengene til legaterne doneres hvert år af Foundation Jochum.

Sidst opdateret:
50+ med cerebral parese

50+ med cerebral parese

Mennesker med cerebral parese udvikler og oplever en række aldersrelaterede forandringer betydeligt tidligere end andre mennesker. Normalt...

Læs mere ›
Gå til top Top