Andre legater

Som en service har vi fundet en række legater, som kan være relevante for Spastikerforeningens medlemmer. Legaterne har dog intet med Spastikerforeningen at gøre.

Udover hvilke formål og grupper legaterne tilgodeser skal man være opmærksom på, at nogle legater kræver, at man er bosiddende i bestemte dele af landet. Den videre research og ansøgning er den enkeltes eget ansvar.

 

Th. Maigaards Eftf. fru Lily Benthine Lunds Fond af 1.6.1998

Fonden udlodder i indeværende år et mindre antal legatportioner bl.a. til personer med spastisk lammelse. Private ansøgere skal vedlægge kopi af seneste årsopgørelse eller forskudsskema.

Ansøgningsskema: Nej

Ansøgningsfrist: 15. juli 2017

Uddelingstidspunkt: November/december 2017

Skriv til: Advokat C. A. Fabritius Tengnagel, St. Kongensgade 67 C, 1264 København K

 

Steen Daugaards Fond

Yder tilskud til personer, der ikke er sikret af det sociale system i Danmark og som er kommet i uforskyldt nød, der fordrer lindring, uanset om det måtte være selvforskyldt eller er en medfødt sygdom/diagnose. Det bemærkes, at fondens primære formål er at støtte Kofoeds skole, Kirkens Korshær, Verdens Naturfonden og Amnesty International. Ansøgning skal indeholde cpr-nr. Ansøgninger som imødekommes vil modtage særskilt svar. Afslag vil ikke blive meddelt skriftligt.

Ansøgningsskema: Nej

Ansøgningsfrist: 31. juli 2017

Uddelingstidspunkt: August

Skriv til: Daugaard Sørensen & Søn A/S, Abildgårdsvej 4, 2680 Solrød Strand

 

Hugo Storm Clausens Mindelegat

Til unge handicappede, fortrinsvis med bopæl på Langeland og subsidiært til elever på Geelsgård Kostskole i Virum. Ansøger skal bo på Langeland og må ikke være fyldt 40 år. Bopæl på Langeland nødvendig. Ansøgningsfrist opslås i lokalavis juni. Der uddeles årligt ca. 14.000 kr.

Ansøgningsskema: Nej

Ansøgningsfrist: 30. juni 2017

Uddelingstidspunkt: 14. august 2017

Skriv til: Hou-Stoense-Snøde Præstegård, Sognepræsten, Hovvej 32, 5953 Tranekær

 

Løbende ansøgningsfrist

 

Elsass Fonden

Elsass Fonden

 

Vanførefonden og Bevica Fonden

Den Gode Oplevelse

 

Forælder Fonden

Forælder Fondens formål er at yde støtte til enlige forsørgere med børn. Støtten ydes som almen socialrådgivning, boligrådgivning, uddannelsesrådgivning, økonomisk rådgivning, i det hele taget gives råd og vejledning til den enlige forsørgers samlede sociale situation. Der gives mindre uddannelseslegater til enlige forsørgere under uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller elev-, praktik- eller lærlingeuddannelse. Ansøgere, der i forvejen har en uddannelse, kan som udgangspunkt ikke modtage støtte. Alle egne muligheder skal være udtømt, herunder det maksimale SU-lån.

Ansøgningsskema: Ja

Uddelingstidspunkt: Løbende

Skriv til: Forælder Fonden, Åboulevard 5, 1635 København V.

Yderligere information: Tlf. 35 83 68 86, fax: 35 83 88 02, mail: mail@foraelderfonden.dk – www.foraelderfonden.dk

 

Asta og Jul. P. Justesens Fond

Der ydes støtte til handicappede enkeltpersoner navnlig til færdiggørelse af uddannelse eller lignende.

Ansøgningsskema: Nej

Ansøgning sendes til: Qvortrup Advokatfirma, Advokat Jens Anker Hansen, Sortedam Dossering 43, 2200 København N.

 

Handicappede Børns Ferier

 

I samarbejde med Handicappede børns ferier uddeler fonden et legat, der kan bruges som tilskud til familiens ferie, hvis man skal på ferie med sit barn med handicap (under 21 år). Målgrupper er familier med begrænset indkomst.

Ansøgningskema: Ja - her 

Yder økonomisk støtte til gruppearrangementer, hvori børn med handicap deltager. Tilskud kan søges af såvel rene handicapgrupper-/klasser som almindelige skoleklasser, hvor der er integreret et eller flere børn med et handicap.

Ansøgningsskema: Ja - her

Ansøgningsfrist: løbende

Uddelingstidspunkt: løbende

Skriv: Handicappede Børns Ferier, Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre, telefon 61 69 60 00, hjemmeside: www.hbf.dk

 

Ellen Jensens Juridiske Støttefond

Fondens formål er at yde støtte til personer, som måtte have behov for økonomisk bistand i tilfælde af, at de pågældende for at sikre sin juridiske ret, bliver sat i udgifter. Der tænkes her særligt på udgifter til retsafgift og advokat, hvilke udgifter ikke er udtømmende. Fondens formål skal være almennyttigt, således at de respektive legatportioner så vidt muligt kan udloddes skattefrit til modtagerne. Fonden er godkendt efter Ligningslovens § 7, nr. 22, hvorefter legater på op til kr. 10.000 er skattefrie. Der udloddes typisk 5 årlige støtteportioner.

Ansøgningsskema: Nej

Skriv til: Advokatfirmaet Kahlke, Advokat Lone Brandenborg, Købmagergade 3, 1150 København K, tlf.: 33 12 25 50, mail: niels@kahlke.dk - www.kahlke.dk/fonde

Sidst opdateret:
Gå til top Top