Landsformand Lone Møllers beretning for 2017

Uddrag af beretningen:

2017 har været et usædvanligt aktivt og godt år i Spastikerforeningen. Efter den ”store kamp” om serviceloven i 2016/17, hvor vi jo havde fornøjelsen af at spille en helt central rolle, så har en stor del af den politiske indsats i 2017 været koncentreret i ”slaget om STU” – Den Særligt Tilrettelagte ungdomsuddannelse. STU er et af de vigtigste og mest benyttede ungdomsuddannelsestilbud for vores unge.

Det er hjerteblod for Spastikerforeningen, at STU har kvalitet, er velfungerende og højt prioriteret i kommunerne. Derfor er vi rigtig glade for, at vi har fået mulighed for – som Danske Handicaporganisationers (DH) repræsentant - at spille en så central rolle i det vigtige arbejde med evalueringen af STU. Meget tyder på, at den kommende tids handicappolitiske kampplads for Spastikerforeningen bliver sundhedsområdet. 

 

Du kan hente hele beretningen for 2017 som en PDF-fil her.

Sidst opdateret:
Gå til top Top