Unge

Handicappolitiske mærkesager på ungeområdet

Flere i uddannelse
Spastikerforeningen arbejder konsekvent på at påvirke lovgivningen, så uddannelsesinstitutioner er tilgængelige for mennesker med cerebral parese – både i forhold til fysisk tilgængelighed, økonomisk støtte, adgang til hjælpemidler og særligt tilrettelagt undervisningsmateriale.

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) er et godt tilbud til mange unge med cerebral parese. Men det er vigtigt, at flest muligt unge med cerebral parese får en ordinær ungdomsuddannelse og dermed adgang til videregående uddannelse. Tal fra 2014 fra Danmarks Statistik viser imidlertid, at de unge 18-30-årige med cerebral parese deltager meget mindre i uddannelse end unge uden cerebral parese. Derfor skal vi have mere fokus på unge og uddannelse.

Ret til neuropsykologisk undersøgelse inden overgangen til ungdomsuddannelsessystemet
For mange unge spastikere er udtrætning, hukommelsesproblemer, overbliksvanskeligheder og andre kognitive udfordringer en lige så udfordrende del af deres handicap, som de fysiske udfordringer. Det er vigtigt, at børn med cerebral parese tilbydes udredning ved skolestart.

Men det er lige så vigtigt, at unge med cerebral parese tilbydes en ny udredning, når de står overfor ungdomsuddannelsessystemet. Kognitive problemstillinger kan være svære at diagnosticere og udrede. Det kræver specialiseret viden og test, men er samtidig helt afgørende for, at barnet kan tilbydes den rigtige hjælp i uddannelsessystemet.

Derfor ønsker Spastikerforeningen, at alle unge med cerebral parese får tilbudt en neuropsykologisk undersøgelse, så den kognitive del af deres handicap også bliver kortlagt og beskrevet, umiddelbart inden de forlader folkeskolen.

Sidst opdateret:
Gå til top Top