Kredsforeningen for Sønderjylland (kreds 12)

Kredsen dækker kommunerne: Haderslev, Sønderborg, Tønder, Aabenraa

Kredsformand: Dorte Lorenzen, Sundgade 18E, 6400 Sønderborg, telefon 24 61 99 30, mail: 6400dorte@gmail.com

Næstformand: Jette Harild (HB), telefon 51 22 14 74

Kasserer: Lis B. Sørensen, telefon 74 66 51 48 / 20 82 11 82

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Pernille Wrang, telefon 61 30 67 77

Tobias Jørgensen, telefon 30 29 01 33

Alexander Pregaard Christensen, telefon 61 79 09 68

Klubaktiviteter:

El-Hockey - kontakt: Erhard Frederiksen – telefon 74 66 18 73

--------------------

Arrangementer

Sjov, hygge og alvor

 

Sidst opdateret:
Gå til top Top