Spastikerforeningens handicappolitiske mærkesager

Spastikerforeningen er dit talerør i det politiske system. Derfor arbejder foreningen på alle fronter – både centralt og lokalt - for at forbedre vilkårene for mennesker med cerebral parese.

Unge på Egmont Højskolen.Målet er klart og enkelt: Mennesker med cerebral parese skal have de samme muligheder som alle andre for at leve et aktivt, indholdsrigt og selvstændigt liv.

Hvad vil det sige at lave politisk arbejde?

Vi arbejder interesse- og handicappolitisk, aldrig partipolitisk. Foreningens politiske arbejde har mange forskellige former, og vi arbejder løbende på alle fronter og niveauer.

Det kan være principsager i ankesystemet, lokale initiativer overfor kommunale myndigheder, påvirkning af ny lovgivning - ofte i samarbejde med Danske Handicaporganisationer eller andre handicap- og interesseorganisationer som for eksempel socialpædagogerne, socialrådgiverne eller fysioterapeutforeningen – og så selvfølgelig ikke mindst gennem løbende kontakt til relevante politikere og embedsmænd.

Interessepolitisk arbejde handler i meget høj grad om timing – at komme på banen i rette tid. Derfor er netværk og gode relationer til både politikere på Christiansborg, embedsmænd på Slotsholmen og til andre interesseorganisationer helt afgørende. Det er her, de vigtige informationer samles op og deles.

Spastikerforeningens sekretariat og landsorganisation arbejder primært interessepolitisk på nationalt plan, mens foreningens lokalkredse arbejder interessepolitisk i forhold til de lokalpolitiske niveauer: regioner og kommuner.

Hvad arbejder vi med lige nu?
Den interessepolitiske indsats ændrer sig løbende, og vi prioriterer og omprioriterer vores indsats alt afhængig af, hvilke muligheder der åbner eller lukker sig. Her er nogle af de problemstillinger, som fylder på Spastikerforeningens politiske dagsorden lige nu indenfor fire områder:

 

Sidst opdateret:
Gå til top Top