Hvordan arbejder Spastikerforeningen politisk?

Hvordan arbejder Spastikerforeningen politisk?

Spastikerforeningen arbejder med interesse- og handicappolitik, ikke partipolitik. Foreningens politiske arbejde har mange forskellige former, og vi arbejder løbende på alle fronter og niveauer.

For eksempel med principsager i ankesystemet, lokale initiativer overfor kommunale myndigheder og påvirkning af ny lovgivning – ofte i samarbejde med Danske Handicaporganisationer (DH) eller andre handicap- eller faglige organisationer.

Derudover har vi en løbende kontakt til relevante politikere og embedsmænd. Da interessepolitisk arbejde i høj grad handler om at komme på banen i rette tid, er det vigtigt, at man har et godt netværk og tætte relationer til alle de politiske niveauer. Det har vi i Spastikerforeningen.

Det er sekretariatet og landsorganisationen, der primært arbejder interessepolitisk på landsplan, mens det landsdækkende net af kredsafdelinger arbejder målrettet på de lokalpolitiske niveauer – regioner og kommuner.

Sidst opdateret:
Politiske mærkesager

Spastikerforeningens handicappolitiske mærkesager

Den interessepolitiske indsats ændrer sig løbende, og vi prioriterer og omprioriterer vores indsats alt afhængig af, hvilke muligheder der...

Læs mere ›
Gå til top Top