Ledige stillinger

Regnskabschef/bogholder med brede kompetencer til Spastikerforeningen

Er du en dygtig, erfaren, IT-kyndig og regnskabsuddannet person?
Kan du tage et overordnet og et selvstændigt ansvar for budget og regnskab?
Og kan du selv udføre daglige bogholderiopgaver?

Så er du måske den regnskabschef/bogholder vi søger:

Regnskabschefen i Spastikerforeningen har en central rolle med ansvar for økonomistyring og drift af de mangeartede økonomiopgaver. Derfor søger vi en alsidig og selvstændig regnskabschef med et godt overblik til at varetage løn-og regnskabsopgaverne i organisationen.

Du vil indgå i vores lille men effektive administrationsteam, der udover regnskabschefen består af en organisationssekretær. Du vil referere til direktøren. Regnskabschefen udgør den samlede regnskabsafdeling og er derfor direktørens tætteste sparringspartner i forhold til planlægning og prioritering af Spastikerforeningens økonomiske ressourcer. Du vil derfor få en central funktion i forhold til ledelsesinformation og sparring uden dog at have personaleansvar.

Spastikerforeningens økonomi er meget bredt sammensat af indtægter fra bl.a. fonde, puljer, medlemskontingenter, deltagergebyrer og formueafkast.

Dine opgaver bliver bl.a.:

- Debitor- og kreditorstyring (erfaring med Navision er et krav)
- Bogføring og afstemning af bogholderi
- Fordeling af omkostninger på projekter
- Månedlige lønkørsler og tilpasninger i lønsystem
- Forberedelse og klargøring af regnskabsmateriale til brug for revision
- Overordnet budgetlægning af årsbudget og udarbejdelse af to årlige budgetopfølgninger i samarbejde med direktøren
- Kontrol af regnskabsposter og afstemning af balancen ved periodeafslutninger
- Understøtte ift. løbende kontrol og afrapportering af eksternt finansierede projekter, herunder udarbejdelse af simple projektregnskaber og klargøring til revision af større projektregnskaber
- Kontakt til medlemsorganisationens lokale kasserere
- Opkrævninger og rykkerprocedure for medlemmer, bidragydere og kursusdeltagere i Navision-baseret database
- Indgå aktivt i samarbejdet med kollegaerne i administrationen omkring daglige driftsopgaver, herunder medlemshåndtering, besvarelse af telefonopkald mv.

Vi forventer:

- at du har en bred regnskabsmæssig baggrund og flere års erfaring med selvstændig varetagelse af bogholderi, rapportering, regnskabsaflæggelse mv.
- at du har mod på at indgå i en organisation i konstant udvikling, hvor alle bidrager og løfter i flok.
- at du kan trives med mangeartede opgaver og med skiftende prioriteter og er klar til at finde løsninger, når der opstår udfordringer.
- at du er stærk på IT og kan indgå i udvikling og optimering af økonomisystem og medlemsdatabase

Du vil blive en del af en professionel og velfungerende organisation, som arbejder for at forbedre forholdene og livskvaliteten for mennesker med cerebral parese og deres familier. Vi er en levende arbejdsplads med 13 medarbejdere med et godt socialt samvær og med stor mulighed for selv at tilrettelægge sit arbejde. Udover direkte kollegaer i Spastikerforeningen, vil du blive del af et større netværk af kollegaer, som arbejder med samme opgaver som dig i de øvrige organisationer i huset. Arbejdsstedet er Handicaporganisationernes Hus tæt ved Høje Taastrup Station.

Løn aftales i forhold til kvalifikationer.

Ansøgningsfrist: 19. oktober. Samtaler i uge 43. Forventet ansættelse 1. december 2017.

Du er velkommen til at ringe til direktør Mogens Wiederholt tlf. 2046 0637 for yderligere oplysninger (ferie i uge 42).

Ansøgningen sendes til
Mogens Wiederholt
mw@spastik.dk

Sidst opdateret:
Gå til top Top