Fondation Juchum

Fondation Juchum har endnu engang bedt Spastikerforeningen om at uddele legatportioner. Denne gang for i alt 100.000 kroner til opmuntring og økonomisk støtte for Spastikerforeningens enlige, ældre medlemmer. Midlerne uddeles i portioner på 3.-5.000 kroner.

For at komme i betragtning til et legat skal du opfylde følgende betingelser:

• Have cerebral parese
• 50 år eller derover
• Enlig
• Medlem af Spastikerforeningen

Hvad kan der søges til?

Legatet kan søges til formål, der sætter lidt ekstra kulør på tilværelsen, forkælelse eller luksus, som den daglige økonomi ikke rummer mulighed for. Det kan eksempelvis være:

• Oplevelser
• Rejser
• Kulturaktiviteter
• Restaurantbesøg
• Højskoleophold eller lignende

Ansøg digitalt

Nederst på denne side finder du en digital formular, som du skal udfylde. Når det hele er udfyldt, og du har markeret, at du lever op til ansøgningskriterierne, trykker du på ’send’. Du vil se en kvittering på skærmen og senere modtage en bekræftelse på din ansøgning fra Spastikerforeningen.

Ansøg med skema

Du kan også bruge ansøgningsskemaet fra CP Magasinet INDBLIK nr. 2 - 2018 (udkommer medio april). Det skal udfyldes og underskrives, og husk også at påføre din banks registrerings- og kontonummer til brug for eventuel legattildeling. Din underskrift er samtidig en bekræftelse på, at betingelserne for ansøgningen er overholdt.

Skemaet kan scannes og mailes til: spastik@spastik.dk eller sendes direkte med post til: Spastikerforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. Vær opmærksom på den lange postgang. Ansøgningen skal være Spastikerforeningen i hænde senest den 16. maj 2018.

Vi sender en bekræftelse på din ansøgning, så kontakt os, hvis du ikke modtager den. Alle ansøgninger vil derefter blive behandlet og legatportioner uddelt inden medio juni 2018. Efter legatbehandlingen får alle svar, uanset om ansøgningen er imødekommet eller ej.

Fondation Juchum

Søger du for en anden som forældre eller værge, skal du udfylde vedkommendes oplysninger.
Ansøgningsfrist er den 16. maj 2018, og vi sender en bekræftelse på modtagelsen af ansøgningen. Modtager du ikke den - så kontakt os. Du vil modtage svar på ansøgningen medio juni 2018.
Sidst opdateret:
Gå til top Top