Spastikerforeningens ferie- og aktivitetspulje

Legatpuljens midler omfatter det nettooverskud, der er genereret ved salget af Spastikerforeningens feriekoloni Nordstrand.

Der kan kun søges støtte til kollektive arrangementer, ferier, udflugter og rejser, hvor større grupper af spastikere indgår. Der kan således IKKE søges støtte til enkeltpersoner.

Der kræves ikke medlemskab af Spastikerforeningen.

Legaterne behandles og uddeles i forbindelse med afholdelse af forretningsudvalgsmøderne.

Der kan søges i 2019, hvor ansøgningsfristerne er: 11. februar, 11. marts, 8. april, 20. maj, 17. juni, 19. august, 16. september, 21. oktober og 11. november

Der kan forventes svar på ansøgningerne tre uger efter ansøgningsfristen.

Der kan ikke forventes tilsagn om støtte to år i træk

Sådan søger du legatet

Ansøgningsskemaet er et Word-dokument, som du kan udfylde på computeren. Når du har udfyldt skemaet, skal du printe det ud og underskrive det.

Du kan også printe skemaet ud og udfylde det i hånden, men husk stadig at underskrive det.

Send det underskrevne ansøgningsskema til:

Spastikerforeningen

Blekinge Boulevard 2

2630 Taastrup

Du kan også vælge at scanne det udfyldte ansøgningsskema (med underskrift) og sende det hele på mail til spastik@spastik.dk - skriv "Legat" i mailens emnefelt.

Hent ansøgningsskemaet her.

Sidst opdateret:
Gå til top Top