Søg legater om julehjælp

Julen kan være en dyr tid, derfor finder du her en oversigt over nogle legater til julehjælp. Bemærk, at nogle legater kræver bopæl i et bestemt område, og andre kræver særlige økonomiske forhold. For alle legaterne gælder det, at de intet har med Spastikerforeningen at gøre, og at det videre arbejde med kontakt, ansøgning etc. er på eget ansvar. Ligeledes tager Spastikerforeningen forbehold for eventuelle forkerte/mangelfulde oplysninger.

 

Børnesagens fællesråds julestipendier
For at komme i betragtning til et julestipendium skal du være eneforsørger til et eller flere børn under 18 år og have brug for økonomisk hjælp. Vi støtter eneforsørgere, der modtager kontanthjælp, dagpenge, sygedagpenge, førtidspension eller en anden lav ydelse.
Ansøgningsfrist: 15. november 2017
Du skal søge om et julestipendium via dette online ansøgningsskema: bornesagen.dk

Støtte til børn, værdigt trængende og uddannelse for unge kvinder
Legatet støtter: Unge kvinder under uddannelse, der har SU som indkomstgrundlag, folk med kontanthjælp eller tilsvarende indkomstgrundlag, primært områder som ferier, aktiviteter, engangsudgifter og julehjælp, børn i børneinstitutioner der ikke har normal familiekontakt.
Legatportioner: Max 2.000 kroner
Næste ansøgningsfrist: 15. november 2017
Skriv til: Fællesfonden af 1990 til støtte for børne- og ungdomsforsorg, Ankestyrelsen, Birgitte Kragelund, Postboks 9080, Amaliegade 25, 1022 København K - der findes intet ansøgningsskema, men årsopgørelse vedlægges som dokumentation.

Frelsens Hærs Julehjælp
Legatet støtter familier med behov for julehjælp.
Ansøgningsskema: frelsenshaer.dk
Ansøgningsfrist: 1.-30. november 2017

Støtte til udsatte enlige forsørgere/gravide til at skabe gode rammer for børn
Legatet yder blandt andet julehjælp. 
Medsend: Den seneste udbetalingsmeddelelse/lønseddel, årsopgørelse og dokumentation for modtagelse af børnetilskud fra Udbetaling Danmark.
Legatportioner: 1.000-3.000 kroner
Ansøgningfrist: Løbende
Skriv: Din ansøgning sendes til kontakt@morbarn.info eller til: Foreningen til Støtte for Mødre og Børn, Svendborggade 1, 3. sal, lejl. 300, 2100 København Ø

Støtte til julehjælp fra Mødrehjælpen
Legatet støtter:
Både mødre og fædre med et pengebeløb til julehjælp til indkøb af julemad og julegaver
Forældre med hjemmeboende børn under 18 år eller fast samværsaftale
Personer med et lavt månedligt rådighedsbeløb, der blandt andet afhænger af, hvor mange børn personen har. Vores socialrådgivere gennemgår budgettet i ansøgningen og vurderer på den baggrund, om rådighedsbeløbet er så lavt, at der kan modtages julehjælp
Personer, der har en begrundelse for, hvorfor der er et særligt behov for julehjælp. Det kan være pga. sociale, psykiske eller helbredsmæssige problemer - f.eks. en depression, skilsmisse eller dødsfald i familien, der har påvirket privatøkonomien og gør det svært at overskue hverdagen.
Ansøgningsskema: moedrehjaelpen.dk
Ansøgningsfrist: 14. december 2017

Støtte til julehjælp fra Dansk Folkehjælp
Familierne, der modtager julehjælp, skal være enlige forsørgere på overførselsindkomst, jf. ansøgningsskemaet og have hjemmeboende børn under 18 år. For at sikre at ansøgerne opfylder kriterierne, bliver ansøgningerne verificeret af de sociale myndigheder i kommunerne, så vi er sikre på, at det er dem, der trænger mest, der får.
Ansøgningsskema: folkehjaelp.dk/
Ansøgningfrist: 1. december 2017

Lokale legater

Jacob Larsens samt hustrus og børns mindelegat
Legatets renter, ca. 3.000 kr./år, uddeles til mindre bemidlede og personer ramt af sygdom som julehjælp. Modtagerne skal bo i Ø. Brønderslev, Hallund og Ørum sogne eller i landkommuner i det øvrige land. For udensogns boendes vedkommende skal ansøgningen være påtegnet af den stedlige sognepræst og borgmester.
Ansøgningsskema: Nej
Ansøgningsfrist: 3. december
Uddelingstidspunkt: December.
Skriv til: Sognepræsten i Øster Brønderslev, Elmevej 85, 9700 Brønderslev, tlf.: 98 81 10 25, e-mail: sgra@km.dk

Verner Olav Anders Pedersens legat
Julehjælp eller anden hjælp til ældre og personer med behov for julehjælp med bopæl i Fløng Sogn eller med tilknytning til sognet. Ansøgninger fra andre, som ikke har bopæl i eller tilknytning til sognet, behandles ikke. Ansøgning om julehjælp skal ske senest 1. december. Ansøgning om anden hjælp kan ske hele året.
Ansøgningsskema: Nej
Ansøgningfrist: 1. december
Skriv til: Sognepræst Britta Raakjær Vind, Duekær 8, Fløng, 2640 Hedehusene, tlf.: 46 56 31 47

Julehjælp fra Menighedsudvalget ved Sct. Mortens Kirke, Næstved
Det er fortrinsvis enlige ansøgere med hjemmeboende børn under 18 år, der har svært ved at overkomme julens økonomiske byrde, som kan komme i betragtning. Ansøgeren skal være bosiddende i Sct. Mortens Sogn, og der kan kun søges i en af bykirkerne.
Ansøgningsskema kan fås hos kordegnen, Sct. Mortens Gaard, Ostenfeldtsvej 18 og skal afleveres samme sted.
Ansøgningsfrist: 4. december kl. 12

Støtte til værdigt trængende i Lejre Kommune
Personer med behov for julehjælp i Lejre Kommune. Legatet uddeles som julehjælp.
Ansøgningsskema her: lejre.dk
Ansøgningsfrist: 1. december 2017
Skemaet sendes til: post@lejre.dk med emnelinjen: Fælles legat til værdigt trængende (julehjælp)

Støtte til nordjyske børnefamilier som har behov for julehjælp
Legatet støtter trængte nordjyske børnefamilier, både par og enlige forældre med hjemmeboende børn i alderen til og med 17 år, som har behov for hjælp i forbindelse med julen.
Ansøgningsskema: www.gestusnord.dk/
Ansøgningsfrist: 1. december 2017

 

Sidst opdateret:
Gå til top Top