Netrådgivningens brugerbetingelser

For at benytte vores netrådgivning skal du give dit samtykke til, at Spastikerforeningen i et vist omfang foretager behandling af personoplysninger. Du skal dermed acceptere følgende brugerbetingelser:

Behandling af personoplysninger i forbindelse med Spastikerforeningens netrådgivning
Med henblik på at tilbyde brugere af vores website netrådgivning vil Spastikerforeningen i et vist omfang foretage behandling af personoplysninger, da vi rådgiver over mail. Det er naturligvis frivilligt, om du ønsker at afgive din mailadresse – og dermed visse personoplysninger - men vi kan imidlertid ikke tilbyde dig rådgivning via mail, uden at du afgiver de nævnte data.

Spastikerforeningens behandling af personoplysninger (registrering af din mailadresse og navn) sker i overensstemmelse med god databehandlingsskik og gældende lovgivning og under forudsætning af, at du har samtykket til den pågældende behandling af dine personlige oplysninger.

Alle spørgsmål til rådgiverne sendes via Spastikerforeningens webredaktør. Dine oplysninger ses dermed af vores webredaktør og den rådgiver, som besvarer dit spørgsmål - og oplysningerne benyttes kun til at kunne svare på dit spørgsmål.

Sletning af personoplysninger
Spastikerforeningen sletter personoplysninger (din mailadresse og navn), når det ikke længere er nødvendigt at behandle disse, ligesom dine personoplysninger altid vil blive slettet på din anmodning.

Videregivelse af personoplysninger
Spastikerforeningen videregiver kun personoplysninger, hvis du har givet en sådan tilladelse.

Svar fra relevant rådgiver
Du skal være indforstået med, at dit spørgsmål i særlige tilfælde sendes videre til en anden rådgiver, end den du har valgt. Det vil ske i de tilfælde, hvor webredaktøren vurderer, at en anden rådgiver er mere kvalificeret til at svare på spørgsmålet.

Brug af spørgsmål og svar
Når du benytter vores netrådgivning, skal du være indforstået med, at Spastikerforeningen offentliggør udvalgte spørgsmål. Men det vil ske i anonymiseret og redigeret form. Det betyder, at alle personhenførbare oplysninger vil være slettet.

Der er kun tale om vejledende svar
Da der er tale om en skriftlig vejledning, er det umuligt at få alle oplysninger frem om din situation, og derfor skal svaret fra vores netrådgivning opfattes som uforpligtende, vejledende og ikke definitive. Svarene kan derfor ikke erstatte individuel rådgivning og konsultation.

Som bruger af vores netrådgivning skal du derfor være indforstået med, at ingen kan sagsøges eller gøres ansvarlig for det svar, der gives.

Sidst opdateret:
Gå til top Top