Spørg Aase Tromborg

Aase TromborgAase Tromborg er uddannet cand.pæd.psych og efterfølgende videreuddannet som specialist i børneneuropsykologi.

Hun har tidligere været leder af Børn- og Ungeafdelingen på Vejlefjord Neurocenter, der blandt andet udreder børn og unge med cerebral parese i VISO-regi.

I dag har Aase Tromborg selvstændig virksomhed i børneneuropsykologi. Hun er tilknyttet Vejlefjord Børneneurocenter som konsulent og foretager her primært udredninger af børn med cerebral parese.

Hun har ligeledes konsulentopgaver for andre VISO-leverandører og også her primært vedrørende børn og unge med cerebral parese. Hun udreder udvalgte unge voksne på Neurocenter Østerskoven, hvor hun også sidder i bestyrelsen, valgt af Spastikerforeningen.

Aase Tromborg er med i TAVSgruppen (Tværfaglig Arbejdsgruppe Vedr. Sprog og kommunikation) og er medforfatter til flere bøger, senest: Barnets lærende hjerne.

Spørg netrådgiveren

Jeg accepterer Spastikerforeningens brugerbetingelser.
Sidst opdateret:
Gå til top Top