Seksualitet og handicap - Tabu - Praksis - Etik

28. januar - Temadag om seksualitet og handicap

Alle mennesker har en seksualitet, men har alle også mulighed for at udleve den? Kom til temadagen 'Seksualitet og handicap - Tabu - Praksis - Etik' om seksualitet og handicap den 28. januar 2019. Det er Spastikerforeningen, ISAAC Danmark og Landsforeningen LEV, der arrangerer dagen.

Hvor bredt skal seksualitet egentlig forstås? Hvordan kan man udleve sin seksualitet, hvis man er udfordret af fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser? Hvilke rettigheder – og reelle muligheder - har man for at udleve sin seksualitet, når man bor på et botilbud? Hvilke problematikker opstår mellem borgeren, og den der skal støtte? Hvordan får man ordforråd til at tale om seksualitet, hvis man ikke har talesprog eller kan skrive hvad man vil? Hvad vil den enkelte gerne kunne sige?

Spørgsmålene er mange, og temadagen giver inspiration til, hvordan vi styrker mennesker med funktionsnedsættelser i muligheden for et seksualliv. To unge med CP og en repræsentant fra ULF rusker op i os alle fra dagens start, og en vifte af kompetente specialister og fagfolk belyser lovgivningen og praktiske handlemuligheder, både når man er fagperson, pårørende eller selv har en funktionsnedsættelse.

Temadagen henvender sig til faggrupperne på botilbud og uddannelsestilbud, til BPA-ansatte og til borgere med funktionsnedsættelser og deres pårørende. Vi forsøger at dække emnet bredt og giver valgmuligheder i parallelle workshops for forskellige synsvinkler.

Mennesker med funktionsnedsættelser kan for eksempel være folk ramt af muskelsvind, gigt, cerebral parese, udviklingshæmning, hjerneskade og autisme.

Det er ISAAC Danmark, Landsforeningen LEV og Spastikerforeningen, der står bag temadagen, der foregår:

Tid: 28. januar 2019, kl. 9-16

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

Deltagerpris: 900 kroner

Du kan se programmet her: Word og PDF

Tilmelding

Du tilmelder dig temadagen hos lev.dk

Sidst opdateret:
Gå til top Top