Livet i en familie med CP

13. marts - Livet i en familie med CP

Psykolog Leif Nord holder oplæg med titlen ’Livet i en familie med et barn/ung med handicap’. Leif har i mange år arbejdet inden for handicapområdet og været ansat på Børn og Unge Centret i Region Midtjylland, Taleinstituttet Aarhus, Revalideringscentret for Muskelsvind og er i dag aktiv i Spastikerforeningens kursusudvalg. Emner som bl.a. skole,
opdragelse, seksualitet og tanker om fremtiden vil indgå.

Tid: Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 17.00-19.30.

Sted: VIA, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro.

Tilmelding: Senest 11/2 2018 til Bent Ole på tlf. 97 14 24 83 / 21 29 48 44 efter kl. 16 eller gerne på mail bon@privat.dk med oplysning om deltagerantal og gerne med oplysning om man er spastiker, forældre, pårørende,
behandler, pædagog, lærer, fysioterapeut, ergoterapeut og hvilken kommune, I bor i.

Info: Foredraget er målrettet forældre, pårørende, behandlere og hvem der ellers har lyst til at få inspiration og viden. Undervejs serveres der lidt at spise, kaffe, the og vand.

Kreds Vestjylland

Sidst opdateret:
Gå til top Top