Kør selv tur til Aqua Silkeborg

2. september - Kør selv tur til Aqua Silkeborg

Kredsen arrangerer en ’kør-selv-tur’ til Aqua Silkeborg. Vi mødes ved indgangen kl. 10.30, hvorefter deltagerne selv kan gå rundt og se dyrene, der bliver fodret kl. 11.00 og 12.00. Kl. 12.30 er det deltagernes tur. Vi
mødes til frokost i caféen, hvor både børn og voksne kan vælge menuer. For de voksne er drikkevarer for egen regning.

Tid: Søndag den 2. september, kl. 10.00.

Sted: Aqua Silkeborg, Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg.

Pris: Voksne 125 kr. – børn til og med 11 år 80 kr.

Tilmelding: Senest den 20. august til Asger på tlf. 40 8 95 662, mail: il.as.laustsen@outlook.com eller til Inger på tlf. 26 18 38 32, mail isj@private.dk

Info: Hold øje med den skriftlige indbydelse, som udsendes til alle medlemmer. Her fremgår det, hvilke menuer de deltagende børn og voksne kan vælge imellem!

Kreds Nordøstjylland (18)

Sidst opdateret:
Gå til top Top