Generalforsamling

27. februar - Generalforsamling i København/Frederiksberg

Kredsen for København/Frederiksberg indkalder til generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Efterfølgende er der fællesspisning og oplæg af Solvejg L. Hansen, som fortæller os om kost og ernæring hos personer med cerebral parese.

Hvad skal personer med cerebral parese (CP) spise for at sikre hjernen de mest optimale læringsbetingelser og kroppen de nødvendige byggesten for bedst at udvikle sig? Hvilke udfordringer har børn og voksne med CP, der vanskeliggør opfyldelsen af disse ernæringsmæssige anbefalinger, og kan støttepersoner hjælpe med til at sikre det bedste måltid? Kan vi ernæringsmæssigt gøre noget for spædbørn med høj risiko for CP for at forbedre kognitiv udvikling? Og hvad er vigtigt at spise, når vi bliver ældre?

Det er blot nogle af de mange spørgsmål, som Solvejg L. Hansen besvarer og diskuterer med deltagerne ud fra sin forskning og erfaringer fra Elsass Instituttet og universitetet. Solvejg L. Hansen er PostDoc ved Københavns Universitet & Elsass Fonden.

Tid: Onsdag den 27. februar kl. 17.30- 18.30. Herefter spisning og kl.19.45-20.45 oplæg af Solvejg L. Hansen.

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.

Tilmelding: Senest den 20/2 til Mansoor Siddiqi på mail: msi@parasport.dk eller mobil: 40 84 24 57.

Kreds København/Frederiksberg (1+2)

Sidst opdateret:
Gå til top Top