Generalforsamling, mad, hygge og oplæg

4. februar - Generalforsamling, mad, hygge og oplæg

Velkommen til en spændende aften, hvor vi får besøg af to af vores super dygtige medarbejdere i sekretariatet, socialrådgiver Mia Ibæk Touborg og bisidderkoordinator Mie Juul Pedersen. Mia vil orientere om arbejdet som rådgiver i foreningen og hvilke emner, der rører sig, serviceloven mm. Mie orienterer om bisidderkorpset samt de mange opgaver og muligheder de har.

Tid: Mandag den 4. februar 2019 kl. 18.00.

Sted: Lokalerne ved Dyrupkirke, Tranehøjen 1, 5250 Odense SV

Pris: Gratis.

Tilmelding: Senest den 28/1 til Charlotte på mail charlotte.lervad@mail.dk eller telefon 21 72 43 27. Hvis der er noget, du ikke kan tåle, eller vi skal tage højde for, bedes du notere det ved tilmelding.

Program: Kl. 18.00: Spisning, kl. 19.00: Generalforsamling ifølge foreningens vedtægter, kl. 19.30: Oplæg af Mia og Mie, kl. 21.30:

Tak for i aften.

Kreds Fyn (11)

Sidst opdateret:
Gå til top Top