Fokus på serviceloven og generalforsamling

20. februar - Fokus på serviceloven og generalforsamling

Det bliver både informativt og hyggeligt, når kredsen inviterer til generalforsamling og oplæg om Serviceloven. Spastikerforeningens socialrådgiver Mia Ibæk Touborg starter kl. 17 med at fortælle om de vigtige ændringer i Serviceloven, der rummer mulighed for hjælp og støtte til personlig hjælp, rengøring, transport, merudgifter, støtte til bil og mange andre ting.

Hun fortæller om, hvad der kan søges til, og hvordan det skal gøres. Der vil efter oplægget være mulighed for spørgsmål og diskussion med Mia. Kl. 19.00 serverer vi dagens varme ret, og aftenen slutter med generalforsamling og en orientering om, hvad der foregår i vores kreds, og hvad bestyrelsen gerne vil tage initiativer til.

Desuden vil vi gerne høre, hvad vores medlemmer ønsker af arrangementer. Der serveres kaffe og kage.

Tid: Tirsdag den 20. februar 2018 kl.17.00-21.00.

Sted: Bytoften 73, Tjørring, 7400 Herning.

Tilmelding: Senest 11/2 2018 til Bent Ole på tlf. 97 14 24 83 / 21 29 48 44 efter kl.16 eller på mail bon@privat.dk med oplysning om deltagerantal.

Info: Alle medlemmer - med og uden ledsager - er velkommen, og der er mulighed for at blive valgt til bestyrelsen,
men det er helt frivilligt, og ingen bliver tvunget til at deltage i arbejdet.

Kreds Vestjylland

Sidst opdateret:
Gå til top Top